kredyt konsolidacyjny kalkulator szybka chwilówka

Biologiczne oczyszczanie ścieków wieruszów

Tlenowe oraz beztlenowe oczyszczalnie ścieków

W XXI w., w czasach w których technologia rozwijała się jak nigdy, troszczenie się o otoczenie stało się istotnym zagadnieniem. Szczególnie znacząca jest troska o czystość wody, która może być skażona przez ścieki z gospodarstw domowych, zakładów przemysłowych bądź obszarów miejskich. Aby nie doprowadzić do zanieczyszczenia wody, oczyszcza się ją. Oczyszczalnie można podzielić na mechaniczne, chemiczne a także biologiczne. Te ostatnie, dają się podzielić tymczasem na tlenowe a przy tym beztlenowe. Biologiczne oczyszczanie ścieków z udziałem tlenu definiuje typ bakterii oraz organizmów biorących udział oczyszczaniu ścieków. Tą technologię używa się do oczyszczania wody o niskim zanieczyszczeniu związkami organicznymi. W procesie tworzy się dwutlenek węgla a przy tym niepotrzebna biomasa. Przeważnie nie jest potrzebna dalsza obróbka wody, choć ta bywa niekiedy filtrowana. Beztlenowe oczyszczalnie służą do oczyszczania wód dużo bardziej zatrutych związkami organicznymi, ale woda zawsze musi zostać podana w następnej kolejności procesowi tlenowego oczyszczenie ścieków.


Możliwość komentowania jest wyłączona.

sitemap